בקניית שולחן אלפא כיסא אורח שון ב 15% הנחה    : :     רק בנריה כיסאות לבתי קפה ומסעדות במחירים מפתיעים    : :

תקנון

הקדמה

.1
האתר נריה טק שיווק ריהוט משרדי (להלן: "החנות") משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים

    שירותים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות               רגילות דרך החנות. 


2. מי רשאי לרכוש מוצרים ?

    רשאים בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל אשר להם כתובת מגורים         תקפה בישראל ולהם כרטיס אשראי תקף בישראל.

.3
תנאי מוקדם ועקרוני לקניית מוצרים ושירותים באתר הנ"ל הינו, אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה         ולגביה.    

4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

 .5גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על       פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש   
    בחנות.

המכירות - חלק כללי


    החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים, במחירים אטרקטיביים ובדרך יעילה ממיטב             היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

שיטת המכירה:


    במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות של מוצרים בחנות זאת במחיר קבוע מראש, ניתן לשנות את עלות     המוצר בגין שינויים אשר יבחר הלקוח לפי התוספות הקיימות תחת עץ המוצר לפי העלויות הרשומות           אשר נמצאות בתחתית דף המוצר .

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :


 1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר      כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.


 2. על פי שיטת המכירה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי שלו עצמו בחנות (בסל      הקניות) או באמצעות השארת הפרטים דרך מענה הטלפוני של החנות, בזמן שעות פעילות המענה            
הטלפוני בין 9:00 ל- 17:00 בימים א-ה וביום ו בין השעות 9:00 ל 13:00.

 .3 
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של                המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת          השלמת הליך המכירה.


אופן ההשתתפות במכירות


1. כאשר הלקוח ( "להלן: "הלקוח")החליט כי ברצונו לרכוש מוצר או שירות דרך החנות עליו להקליד פרטים       בסיסיים כפי שיופיעו בדף סל הקניות (להלן: "סל הקניות" ) כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני,           מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.


.2
קשת כל הפרטים הללו מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך

    המשתתף ל"מבצע פעיל". 

    על מנת שהלקוח יבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל         הפרטים הללו במדויק.


3. מיד לאחר ביצוע הזמנת הרכישה של המוצר או השירות ע"י הלקוח תבצע החנות בדיקה של פרטי             כרטיס האשראי עם חברות האשראי הפועלות בישראל ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי       תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה .


4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי החנות .


5. חיוב מבצע הפעולה (הלקוח) בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס

    האשראי אשר סופק על ידו, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.


6. הפרטים כפי שהוזנו בדף סל הקניות וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
    לנכונות הפעולות.

7. הגשת פרטים אשר אינם נכונים על ידי הלקוח הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים         פליליים ואזרחיים.


8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה וזאת על מנת שיסדיר         את אופי התשלום בגין השירות או המוצר שרכש מן החנות וזאת על ידי פנייתו אל שירות הלקוחות             בטלפון 0722344414.

    במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות               כרטיסי האשראי או מיום פנייתו של הלקוח אל שירות הלקוחות של החנות והסדרת התשלום על ידו .

    לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 8 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה     ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .


9. בעלי החנות (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת                   אחריות, זמן אספקה וכד.

 ביטול הצעות


1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה

    ולפני מועד סגירתה .


2. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן:           החוק).

3. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב       ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות ובתנאי שהריהוט שהוזמן הינו במידות         סטנדרטיות ובגוונים סטנדרטים או שהמוצר הינו מוצר מדף.

    למען הסר ספק - לא ניתן להחזיר מוצר אשר הוזמן במידות מיוחדות ו/או בגוונים מיוחדים !

4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות     החוק .


5. במידה והמוצר כבר סופק ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות, על הלקוח.

   מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג          שהוא.


6. מוסכם בין החנות ללקוח כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי המשלוח גם אם טרם קיבל את מוצר           אשר הזמין, וזאת במידה והמוצר הנ"ל נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

.7 לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש. 


.8
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

8.1   
נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

8.2
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר     באופן תקין.

8.3
במקרה של כוח עליון, כוח טבע פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר שבכלי החנות לא יכל         לצפותו מראש ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

8.4
במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

.9   
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה על ידי                 הלקוח בדף סל הקניות ולפיכך חשוב רישום מדויק של הפרטים.


 .10
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע       מוצר חלופי שווה ערך.

      הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .


אספקת המוצרים


.1
החנות ו/או מי מטעמה לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות אשר נרכש על ידי הלקוח או מי           מטעמו, לכתובת כפי שהוקלדה בדף סל הקניות על ידי הלקוח עצמו, תוך הזמן הנקוב בדף המכירה של       המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.


.2
החנות ו/או מי מטעמה יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה

    הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי על ידי הלקוח.


החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:


2.1
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום

     ונזקי טבע.

2.2
שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3
כל סיבה שאינן בשליטת החברה.


3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים                 ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

.4
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי

    עסקים והם, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.


 דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. דמי המשלוח אינם כוללים התקנה והרכבת הריהוט (לבירור עלות התקנה חייג 0722344414 לשירות         לקוחות(.


3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום             ומועד האיסוף.


4. מוסכם כי במקרה שבו הלקוח אוסף את המוצר בעצמו לא יגבה מהלקוח דמי משלוח.


 החזרת מוצר

   ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או        בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות ובתנאי שהריהוט שהוזמן הינו במידות                סטנדרט ובגווני סטנדרט.

   ברור כי - לא ניתן להחזיר מוצר אשר אינו מוצר מדף או הוזמן במידות מיוחדות ו/או בגוונים מיוחדים !אבטחת מידע פרטיות בחנות


.1
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. 

.2
התשלום מתבצע באופן מאובטח דרך מערכת הסליקה של חברת טרנזילה העומדת בדרישות חברות         האשראי. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל         סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או                 יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד,       ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.


כללי


1. בעלי החנות שומר לעצמו את הזכות לשנות מפעם לפעם את כללי המכירה והתקנון לפי שיקול דעתו           הבלעדי, אם זאת מובהר, כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה ולנוחות הלקוח בלבד, ואינן מחייבות את החנות בשום צורה             כזאת או אחרת.


3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם                 למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת     התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות               שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.


4.  החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו

     תחול על הלקוח ועל חשבונו.


5. לקוח אשר רכש מוצר של החנות מהחנות יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של המוצר ו/או לשירות         הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר הנ"ל ולא יבוא בדרישה אל מנהלי האתר /חנות, אלא אם            נכתב/או סוכם בכתב בלבד בין הצדדים.

6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב , הצגה

    מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/     או מי מטעמה. 


7. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם       כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות/אתר/או הבעלים של נריה טק שיווק ריהוט משרדי.


.8 
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


9.  נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות.


אמינות1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את     האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.


2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

שירות לקוחות


.1
כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על           תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגינו בשירות הלקוחות .


.2  
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל: -

     טלפון-0722344414

     פקס- 0722344412

  
            email:golan@neryatech.co.il   .3
נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו           וזאת על מנת להקל על הרוכש את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


סוף דבר

    נריה טק שיווק ריהוט משרדי מאחלת למגוון לקוחותיה גלישה נעימה וצרכנות נבונה.

 
שולחנות
כסאות
ספות וספסלי המתנה
כונניות למשרד
ארונות קלסרים ומזנונים
דלפקי משרד וטלמרקטינג
ארגזי מגירות ותיקיות
ריהוט למוסדות ובתי ספר
ארונות ותיקיות ממתכת
מדפי מתכת לארכיון
ריהוט גינה ומרפסת
ציוד משלים למשרד
קטלוג צבעים
 
 
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר |
 
 
 
 


נריה טק שיווק ריהוט משרדי עוסקת במתן פיתרונות ייחודיים למשרד ותוך התחשבות ככל שניתן לדרישת הלקוח.

המוטו שמוביל אותנו הינו: רמת השירות הגבוהה טיב המוצר, איכות, ואחריות – ועל הדברים הללו אנחנו לא מתפשרים.

בפנייתכם אלינו ניתן לקבל ייעוץ בתכנון המשרד (הכוונה לריהוט המשרדי) וחדרי הישיבות, ללא עלות הביקור.
נריה טק מתמחה בתחום של ריהוט משרדי - אם לצורך לקוחות מוסדיים, חברות, גופים ציבוריים, או לקוחות פרטיים.

החל מריהוט איכותי למשרד, מחומרי גלים שונים לפי דרישת הלקוח כגון מלמין יצוק סיבית ו/או סנדוויץ ו/או m.d.f  המצופה פורמייקה שמיוצר בישראל ועד לריהוט היוקרתי ביותר,

דמוי פורניר - ופורניר טבעי בחלקו מיוצר בארץ ובחלקו מיובא מחו"ל.

להמשך- אודות נריה טק